Nigerian Singer Zlatan Celebrates His 27th Birthday Today (Photos)